Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń dobry start na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018/2019.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2018 r. w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS w pok. 019-021 – segment A (budynek parterowy) przyjmowane będą w formie papierowej wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń dobry start na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018/2019.

Stosowne druki można pobrać osobiście w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS, jak również za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka – www.mops.bierun.pl poprzez zakładkę Dokumenty do pobrania. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dokumenty dołączane do w/w wniosków należy dostarczyć w postaci kserokopii oraz oryginałów do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

Ponadto zachęcamy Państwa do składania wniosków o w/w świadczenia w formie elektronicznej, tj. poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/, a w przypadku świadczeń 500+ i świadczeń dobry start również poprzez bankowość elektroniczną. Pozwoli to Państwu na uniknięcie kolejek związanych ze zwiększoną liczbą osób składających w miesiącu sierpniu 2018 r. wnioski w formie papierowej.

Przypominamy ponadto, iż w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS wtorek jest dniem wewnętrznym i w tym dniu Stron nie przyjmuje się. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do w/w Działu w pozostałych dniach urzędowania, tj.: w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 – 14.00.

Dodatkowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
– Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Powrót do góry