Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2017 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018.

Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy). Niezbędne druki zostaną również udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka –  w zakładce Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Ponadto wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Dokumenty, które należy dołączyć do składanych wniosków określają odpowiednio:

  • art. 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
  • art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)
  • art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.489 z późn. zm.).

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO W/W WNIOSKÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KSEROKOPII ORAZ ORYGINAŁÓW DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenia na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.,

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

Powrót do góry