Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje,
iż od dnia 01 sierpnia 2022 r. w Punkcie Obsługi Klientów przy ul. Władysława Jagiełły 1 będzie można składać osobiście wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, wnioski o specjalne zasiłki opiekuńcze, a także wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2022/2022.

Nadmieniamy, iż od dnia 01.07.2022 r. wnioski o powyższe świadczenia można przesyłać drogą elektroniczną, tj. wyłącznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (link do strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup ).


Informujemy również, iż zasady przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków
opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego.
Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnych zasiłków opiekuńczych w dalszym ciągu wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Natomiast kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie.
Nadmieniamy, iż w przypadku gdy dochód rodziny nieznacznie przekroczy w/w kryteria dochodowe istnieje możliwość przyznania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w związku z czym w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerami telefonów: 32 708 04 89 i 32 708 04 90 lub poprzez adres e-mail :
sekretariat@mops.bierun.pl.

Powrót do góry