Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 listopada 2015r. kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, a także wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż z dniem 01 listopada 2015r. zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i będą kształtować się następująco:

 • 674,00 zł
 • 764,00 zł (w przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne)

Pozostałe kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.

Z dniem 01 listopada 2015r. zmianie ulegają również wysokości zasiłków rodzinnych na dzieci oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, które wynosić będą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5.roku życia – 89,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5.roku życia do ukończenia 18.roku życia – 118,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18.roku życia do ukończenia 21.roku życia – 129,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5.roku życia,
  • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 24.roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych, a także zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r. poz. 1238)

Powrót do góry