Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

ul. Władysława Jagiełły 1
43-155 Bieruń
tel./fax 32 216 21 76, fax wew. 203
e-mail: sekretariat@mops.bierun.pl

e-PUAP: /mopsBierun/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

UWAGA
W Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych wtorek jest dniem wewnętrznym działu – strony nie przyjmuje się

Dyrektor Ośrodka

mgr Piotr Ćwiękała

Dział Księgowości

Główna księgowa – Anna Wróbel tel. 32 216 38 37 wew. 220

Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu – mgr Marcela Odrobińska
tel. 32 216 21 76 wew. 210
Pracownicy socjalni:

 • Bieruń Nowy, ul. Wł. Jagiełły 1
  tel. 32 216 21 76 wew. 212,213
 • Bieruń Stary, Punkt terenowy ul. Chemików 139
  tel. 32 216 15 88

Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

Kierownik Działu – mgr Agnieszka Mateja
tel. 32 216 21 76 wew. 240

 • Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
  tel. 32 216 22 96 wew. 242, 243
 • Sekcja Spraw Alimentacyjnych
  tel. 32 216 22 96 wew. 241

Wtorek jet dniem wewnętrznym działu – stron nie przyjmuje się

Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Kierownik Działu – Michał Kucz
tel. 32 216 27 88 wew. 230

Świetlice Wsparcia Dziennego:

Psycholog do spraw przemocy

Iwona Gajewska-Jakisz
przyjmuje w każdą środę od 16:00 – 19:00

Psycholog do spraw uzależnień

Marzena Nowak – Kita
przyjmuje w każdy poniedziałek od 16:00 – 19:00

Psycholog do spraw współuzależnień

mgr Iwona Gajewska-Jakisz
przyjmuje w każdy poniedziałek od 16:00 – 18:00

Psycholog do spraw rodziny

mgr Grażyna Występek
przyjmuje w każdy piątek od 9:00 – 11:00

Dzienny Dom Senior +

Koordynator – Bogusława Miernik tel 3244-189-06

Konsultacje Prawne

dla klientów Ośrodka w szczególności dla rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Każdy czwartek w godz. od 8.00 do 14.00 (zapisy telefonicznie lub osobiście w sekretariacie)

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych “A teraz Ja”

czwartek od 16:00 do 18:30

Powrót do góry