Pomoc dla osób mających problemy z alkoholem

Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu informuję, że osoby mające problem z alkoholem, narkotykami, bądź doświadczają przemocy w swoim środowisku mogą skorzystać w Gminnym Centrum Profilaktyki Uzależnień działającym przy Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu z następujących form pomocy:

Psycholog ds. uzależnień

*dyżur w każdy poniedziałek w godz. 16:00-19:00

Psycholog dla osób współuzależnionych

*dyżur w każdy poniedziałek w godz. 16:00-18:00

Psycholog ds. uzależnień (dla osób po leczeniu odwykowym)

*dyżur w każdy wtorek w godz. 16:00-17:00

Psycholog ds. przemocy

*dyżur w każdą środę w godz. 16:00-19:00

Specjalista ds. narkomanii

*dyżur w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00

Psycholog ds. pomocy w rodzinie

*w każdy piątek w godz. 9:00-11:00

Adwokat – porady prawne

*dyżur w każdy wtorek w godz. 12:00-15:00

(po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu: (32) 708 04 70)

Grupa dla osób współuzależnionych

*w każdą środę w godz. 16:45-19:00

Grupa dla osób uzależnionych AA

*w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00

Jeśli bliska Tobie osoba nadużywa alkoholu lub jest dotknięta przemocą, a Ty chciałbyś jej pomóc, ale czujesz się bezradny napisz lub zadzwoń:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Bieruniu

ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń

Tel. (032) 216 21 76

Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń

Tel. (032) 216 27 88

Wszelkich informacji i ewentualne zapisy prowadzi Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny – Pani Monika Rosiek pod numerem telefonu: (32) 708 04 83, a kwestiach porad prawnych sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer telefonu (32) 708 04 70.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Powrót do góry