POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacje w załączniku poniżej:

Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 27.11.19

Powrót do góry