Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu: 05.12.2019 r.

Informacja w załączniku poniżej:

Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 05.12.2019

Powrót do góry