Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018, której celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwca 2019.
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności w Chorzowie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], którą na terenie Gminy Bieruń jest Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, a jej zadaniem jest przekazanie żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Natomiast od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z Podprogramu 2018 wyniesie odpowiednio: 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu wydaje osobom potrzebującym, spełniającym kryteria kwalifikowalności, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa przekazywana jest za pośrednictwem Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych w formie paczek żywnościowych.
Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skald zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 1. groszek z marchewką 3,60 kg,
 2. fasola biała 3,60 kg,
 3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 4. buraczki wiórki 1,05 kg,
 5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 6. makaron jajeczny 4,50 kg,
 7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,50 kg
 8. ryż biały 3,00 kg,
 9. kasza gryczana 1,50 kg,
 10. herbatniki maślane 0,80 kg,
 11. mleko UHT 7 l,
 12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40 kg,
 13. szynka drobiowa 3,00 kg,
 14. szynka wieprzowa mielona 2,10 kg,
 15. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 16. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 17. filet z makreli w oleju 1,70 kg,
 18. cukier biały 4 kg,
 19. miód nektarowy wielokwiatowy 0,40 kg,
 20. olej rzepakowy 4 l;
 21. gołąbki w sosie pomidorowym 1,60 kg.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania towarzyszące to, m.in.:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania te realizowane będą w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani
do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Powrót do góry