Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu 2016 r. i potrwa do czerwca 2017 r.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poza pomocą żywnościową przewidziane jest organizowanie różnego rodzaju zajęć aktywizująco – warsztatowych,
m.in. dietetycznych, z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Informacji o możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu mieszczący się przy ul. Władysława Jagiełły 1.

Żywność wydawana będzie osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.
Obecnie na terenie gminy Bieruń zostało objętych pomocą 297 osób, które otrzymają 48,59 kg żywności, w składzie: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

W zeszłorocznej edycji Podprogramie 2015 zostały objęte pomocą 292 osoby z terenu gminy Bieruń. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Powrót do góry