Projekt Stowarzyszenia Przyjacił Integraci dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizujemy projekt pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową.

Projekt obejmuje wsparciem zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się m.in.: staże rehabilitacyjne, praktyki i szkolenia zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz konsultacje z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami. Ponadto, poprzez organizację spotkań informacyjnych  wsparciem objęci mogą być pracodawcy zatrudniający bądź chcący zatrudnić osoby z niepełnosprawnością.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji do pobrania w pliku PDF poniżej:
pdf Informacje o projekcie (283KB)

Powrót do góry