Działania projektowe

Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Występ Artystycznej Grupy AntyprzemocowejW ramach projektu „Bieruń bez przemocy”, 28 listopada 2017 r. została zorganizowana konferencja dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencję rozpoczęto przedstawieniem Artystycznej Grupy Antyprzemocowej „Art. 207” pt. „Gdzie Ona jest”.
Prelekcja Małgorzaty SzulikPodczas konferencji można było wysłuchać specjalistów  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, min. doktora nauk prawnych – Grzegorza Wronę, Małgorzatę Szulik – psychologa, psychoterapeutę, Henryka Pawlaczyka – naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Został również zaprezentowany raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Bieruń.
Tematyka konferencji obejmowała m.in. problematykę przemocy fizycznej, seksualnej, Słuchacze konferencjipsychologicznej i ekonomicznej w rodzinie, mechanizmy zachowania ofiary, wybrane przestępstwa związane z zagadnieniem przemocy w rodzinie, wpływ rozmaitych patologii społecznych na to zjawisko, postępowanie wobec oprawców, a także prawa ofiar przemocy w rodzinie.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych, policji, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorzy sądowi oraz mieszkańcy.

 


Zaproszenie

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica
oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu
Piotr Ćwiękała
serdecznie zapraszają
MIESZKAŃCÓW
na konferencję
„Bieruń bez przemocy”,
która odbędzie się 28 listopada 2017 r., o godz. 9:00
w kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu, przy ul. Spiżowej 4.

Program konferencji:

 • godz. 9 00 Rozpoczęcie konferencji.
 • godz. 9 30 Przedstawienie „Gdzie Ona jest” – Artystyczna Grupa Antyprzemocowa Art. 207 z Bielska – Białej.
 • godz. 10 00 „Realizacja zadań Policji w zakresie ochrony praw człowieka” – młodszy inspektor Krzysztof Kazek – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.
 • godz. 10 30 Nowelizacja kodeksu karnego w perspektywie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych.
 • godz. 11 30 Przerwa kawowa.
 • godz. 11 45 Sprawca i ofiara/y przemocy w świetle koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej” Henryk Pawlaczyk, Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
 • godz. 12 45 „Sytuacja dziecka krzywdzonego w rodzinie” – Małgorzata Szulik, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.
 • godz. 13 30 Lunch.
 • godz. 14 00 Różne aspekty przemocy wobec osób starszych” – dr Przemysław Sawaryn.
 • godz. 14 30 Raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Bieruń – firma INVESIS z Krakowa.
 • godz. 15 00 Zakończenie konferencji.


Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

3 października w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, rodzice i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Sedzia Anna Maria Wesołowska w trakcie spotkania z rodzicamiNa spotkaniu Pani sędzia poruszała zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie tj. cyberprzemocy, groomingu, pornografia.
Omówiła również kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, rozwijania dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.
Uczestnicy spotkania z sędzią Anną Marią WesołowskąUczestniczących w spotkaniu nauczycieli zachęcała do zakładania w szkołach „kącików prawnych”, które mają za zadanie włączanie młodzieży w edukację prawną oraz pomaganie im w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności.
Podczas pobytu w Bieruniu, Pani Sędzia odwiedziła Przedszkole nr 3 na ul. Bocianiej oraz spotkała się z wychowankami świetlicy wsparcia dziennego „Iskierka”, podczas którego przypomniała dzieciom jak dbać o swoje bezpieczeństwo, co to jest przestępstwo i jak się przed nim chronić i opowiedziała o swojej wieloletniej pracy.


Szkolenie dla służb społecznych w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”.

Na zdjęciu widać 13 osób, które siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają osoby prowadzącej szkolenie. Osoba prowadząca szkolenie stoi przy stole i patrzy na laptop, na którym wyświetlona jest treść szkolenia.W dniach 15 i 29 września 2017 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zorganizował szkolenia pt. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” dla przedstawicieli służb społecznych działających na terenie miasta Bierunia.Na zdjęciu widać 4 uczestniczki szkolenia, które siedzą przy stole konferencyjnym.
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie oraz udzielania wieloaspektowej pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej) oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.
Na zdjęciu widać 5 uczestników szkolenia siedzących przy stole konferencyjnym.W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych i służby zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, Zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. W szkoleniach wzięło udział 35 osób.


06.06.2017 Spotkanie plenerowe

Dnia 6 czerwca odbyło się spotkanie plenerowe dla mieszkańców gminy Bieruń, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach realizacji projektu „Bieruń bez przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzieci występujące na scenie w spektaklu profilaktycznym. Dzieci są przebrane za zwierzęta, mają pomalowane twarzeWśród wielu atrakcji na spotkaniu plenerowym można było zobaczyć spektakl profilaktyczny pt. „Przemocy mówimy nie”, wziąć udział w rodzinnych konkurencjach sportowych oraz zabawach z chustą Klanza, które sprzyjały integracji rodzinnej i współdziałaniu. Uczestnicy spotkania w trakcie zabawy z chustą Klanza. Dorośli i dzieci trzymają w koło chustę i podrzucają nią piłeczki do góry

Policjanci przygotowali rowerowy tor przeszkód, na którym dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności,  a chętni mieli okazję wsiąść do radiowozu oraz porozmawiać z policjantami o ich służbie i działaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Zdjęcie przedstawia strażaków, którzy szkolą dzieci w udzielaniu pierwszej pomocy. Dwie dziewczynki ćwiczą sztuczne oddychanie na fantomie Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, dzieci same próbowały wykonać resuscytację oraz poznały wyposażenie torby ratowniczej i przeznaczenie przedmiotów, które tam się znajdują.

Rysunek przedstawiający dwie rodziny. Z lewej strony namalowana jest szczęśliwa rodzina trzyosobowa. Mama, tata i córka maja uśmiechnięte twarze, trzymają się razem za ręce. Z prawej strony jest namalowany pan, który bije dziecko. Dziecko płacze, jest nieszczęśliwe. Nad ta dwójką jest znak STOP PrzemocyPodczas spotkania zaprezentowano wystawę rysunków dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Rodzina bez przemocy.”, a autorzy najciekawszych prac plastycznych otrzymali nagrody.

Zabawy w trakcie spotkania spotkania. Na pierwszym planie są małe dzieci chwytające bańki mydlane puszczane przez klauna, z tyłu dorośli odpoczywają przy stolikachWiele radości sprawiła dzieciom grupa artystyczno – animacyjna, która prowadziła zabawy dla dzieci oraz wykonywała pokazy iluzji, wielkich baniek mydlanych oraz trików żonglerskich, było malowanie twarzy i modelowanie zwierzątek z balonów.
Dzielnicowi i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozdysponowywali ulotki dot. przeciwdziałania przemocy i instytucji świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w gminie Bieruń.

Zdjęcie przedstawia członków Zespołu interdyscyplinarnego rozdających siedzącym przy stole uczestnikom spotkania ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocyW namiocie profilaktycznym dyżurowali policjanci, psycholog ds. przemocy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy udzielali informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz procedury „Niebieskie Karty”.

Powrót do góry