„Rodzina 500+”. Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 12 MAJA 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobierać i składać wyłącznie w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 018 – 021) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:
poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
piątek w godz. 7.30 – 14.00

Powrót do góry