Rodzina 500+

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 KWIETNIA 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski będzie można pobierać i składać w dwóch punktach zlokalizowanych na terenie Bierunia, tj.:

 • w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 018 – 021)
  w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:

  • poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
  • wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
  • piątek w godz. 7.30 – 14.00
 • w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych MOPS w Bieruniu przy ul. Chemików 139
  w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:

  • poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
  • wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
  • piątek w godz. 7.30 – 14.00

Ponadto wnioski będą mogły być także składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Informujemy ponadto, iż tutejszy Ośrodek dołoży wszelkich starań aby przyjmowanie wniosków przebiegało sprawnie i było jak najmniej uciążliwe dla Mieszkańców. Jednakże z uwagi na konieczność wstępnej weryfikacji każdego wniosku, należy się jednak spodziewać powstania kolejek osób oczekujących.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o cierpliwość i zrozumienie oraz sukcesywne zgłaszanie się do Ośrodka celem złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+.
W przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. ustalenie uprawnień do świadczeń wychowawczych nastąpi od miesiąca kwietnia 2016 r. a – co za tym idzie – świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje
w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Powrót do góry