RODZINA NA PLUS – projekt skierowany do rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, której celem jest zapewnianie opieki i wsparcia dzieciom i młodzieży żyjącej z HIV /AIDS i ich rodzinom, oraz uzależnionej młodzieży i dorosłym realizuje projekt w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG  – RODZINA NA PLUS.

W ramach działań projektowych stworzono portal www.rodzina-na-plus.pl. Celem projektu  jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV poprzez prowadzenie poradnictwa i innych form wsparcia w dużej części opartych  na działaniach portalu i narzędzi komunikacji internetowej.

Portal www.rodzina-na-plus.pl dostarcza wiedzy na temat HIV/AIDS ogółowi społeczeństwa,  działa również jako poradnia on-line dla rodzin, których dotyczy problem HIV/AIDS.

Powrót do góry