Szkolenie służb pomocowych Gminy Bieruń

8 października br. na zaproszenie tut. Ośrodka, Pan Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, adwokat posiadający m.in. certyfikat specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz certyfikat superwizora, wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA, autor licznych publikacji, broszur i artykułów – przeprowadził szkolenie dla służb pomocowych naszej Gminy.
Podczas szkolenia pracownicy socjalni, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu oraz pedagodzy szkolni poszerzyli swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury Niebieskie Karty. Wiedza i doświadczenie prelegenta rozwiało wiele wątpliwości oraz wskazało możliwości prawne pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Powrót do góry