Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – MIASTO BIERUŃ

Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – MIASTO BIERUŃ”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 112 435,98 zł, w tym dofinansowanie UE: 95 570,58 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Powrót do góry