Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, Dział Profilaktyki i Wpierania Rodziny informuje, że od dnia 2 stycznia 2023 roku w Gminie Bieruń realizowany jest przez tutejszy ośrodek projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – MIASTO BIERUŃ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

        Przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Bieruń, poprzez realizacje usług z zakresu wsparcia rodziny, wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Istotnym elementem projektu będzie również zapewnienie zajęć aktywizujących dzieci i młodzież w placówce wsparcia dziennego, które wpłyną również na niwelowanie ich problemów szkolnych wynikających z bariery językowej czy przerwy w nauce.

         W ramach projektu zatrudniony został asystent rodziny – psycholog, którego zadaniem jest wspieranie rodzin Ukraińskich oraz wychowawca w świetlicy wsparcia dziennego charakterze opiekuńczym ”Iskierka” w Bieruniu przy ul. Wł. Jagiełły 1, którego zadaniem jest wspieranie dzieci z rodzin ukraińskich, uczęszczających na zajęcia świetlicowe. W ramach realizowanego projektu zatrudniony został także lektor języka polskiego prowadzący w każdy wtorek zajęcia z dziećmi i dorosłymi, których celem jest nauka języka polskiego i poprawa komunikacji w tym języku.  

         W ramach projektu prowadzone są zajęcia integrujące dzieci z Polski i Ukrainy, w tym celu zakupiono jako materiały pomocnicze gry i książki w języku polskim i ukraińskim.

      Nauka języka polskiego odbywa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej     w każdy wtorek: dzieci od godziny 16:00 w Świetlicy Wsparcia Dziennego „Iskierka”, dorośli  od godziny 17:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

     Świetlica Wsparcia Dziennego o charakterze Opiekuńczym „Iskierka” znajdująca się w Bieruniu, ul. Wł. Jagiełły 1, jest czynna od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny w poniedziałki od 7:30 do 17:00, wtorek –  czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00.

    Rodziny pochodzące z Ukrainy zainteresowane skorzystaniem z oferowanych form pomocy mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu przy ulicy Władysława Jagiełły 1.

     Koordynatorem projektu  jest Pani Bogusława Miernik, a zastępcą koordynatora jest Pan Michał Kucz, kontakt pod numerem telefonu: (32) 216 21 76 .

Wszystkich obywateli Ukrainy serdecznie zapraszamy.

Powrót do góry