Dodatek elektryczny

Drodzy Mieszkańcy,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż do dnia 01.02.2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa jest zasilane energią elektryczną. Dodatek nie przysługuje gospodarkom domowych, które otrzymały dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.


Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł.

WAŻNE: Wnioski o dodatek elektryczny można składać wyłącznie do dnia 01 lutego 2023 r., a wnioski złożone po tym terminie organ jest zobowiązany pozostawić bez rozpoznania.

Wnioski można składać tradycyjnie – w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – Działu Świadczeń  i Spraw Alimentacyjnych przy ul. Wł. Jagiełły 1 (segment A – budynek parterowy) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. tj. w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 – 14.00.


Stosowny formularz można również pobrać poniżej:


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

pod numerami telefonów:  32 708 04 89 i 32 708 04 90

lub poprzez adres e-mail : sekretariat@malgorzata-bialas

Powrót do góry