Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych

Drodzy Mieszkańcy,

Od dnia dzisiejszego można składać tradycyjnie – w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ich ciepła jest:

  • kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy.

Warunkiem uzyskania prawa do dodatku jest zgłoszenie lub wpisanie w/w źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ciepła zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do tej ewidencji.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

WAŻNE: W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych przy ul. Władysława Jagiełły 1 (segment A – budynek parterowy) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. tj. w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 – 14.00.

Stosowny formularz można również pobrać poniżej:

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

pod numerami telefonów:  32 708 04 89 i 32 708 04 90

lub poprzez adres e-mail : sekretariat@mops.bierun.pl

Powrót do góry