Zamówienia publiczne do 30 000 €

Aktualne

Zakończone

 • 2019.06.25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno – edukacyjnej dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Zawiadomienie (389KB)
 • 2019.06.13. Zaproszenie do złożenia oferty.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
  „Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (757KB)
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 dotyczącej kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń.
  Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
  Termin składania ofert obowiązuje do dnia 28.03.2019 r.
  Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Wł. Jagiełły 1.
 • 2019.01.15. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk.
  Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:
  – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Bieruń w oparciu o art. 48, art. 48a ust. 1, 2,2b,2c, art. 101 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn zm.).
  Termin złożenia cennika obowiązuje do dnia 25.01.2019 r. do godz. 13.00.
 • 2018.11.21. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 dotyczącej kosztów pobytu w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń.
  Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci ogrzewalni w oparciu o art. 48 a ust. 4, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
  Termin składania ofert obowiązuje do dnia 04.12.2018 r. do godz. 14.00.
  Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, ul. Wł. Jagiełły 1.
 • 2018.11.21. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 dotyczącej kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń.
  Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
  Termin składania ofert obowiązuje do dnia 04.12.2018 r. do godz. 14.00.
  Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, ul. Wł. Jagiełły 1.
 • 2018.11.15. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń – Bieruń Nowy” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (831KB)
 • 2018.11.21. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk.
  Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:
  – schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Bieruń w oparciu o art. 48, art. 48a ust. 1, 2, art. 101 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn zm.).
  Termin złożenia cennika obowiązuje do dnia 04.12.2018 r. do godz. 14.00.
  Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, ul. Wł. Jagiełły 1.
 • 2018.11.30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób dorosłych objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (514KB)
 • 2018.11.27. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób dorosłych objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (452KB)
 • 2018.11.27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (513KB)
 • 2018.11.16. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (782KB)
 • 2018.11.27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (514KB)
 • 2018.11.16. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Dostawa gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (681KB)
 • 2018.11.27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Przygotowanie i dowiezienie gorącego posiłku uczestnikom zajęć Dziennego Domu „Senior+” w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (268KB)
 • 2018.11.15. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Przygotowanie i dowiezienie gorącego posiłku uczestnikom zajęć Dziennego Domu „Senior+” w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (792KB)
 • 2018.11.27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń – Bieruń Stary” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (269KB)
 • 2018.11.15. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń – Bieruń Stary” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (831KB)
 • 2018.11.27. Zawiadomienie o barku rozstrzygnięcia zapytania
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z brakiem wpłynięcia ofert nie zostało rozstrzygnięte postępowanie dotyczące zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób dorosłych objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (502KB)
 • 2018.11.13. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób dorosłych objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (761KB)
 • 2018.09.11. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2018 dotyczącej kosztów pobytu w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń.
  Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci ogrzewalni w oparciu o art. 101 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
  Termin składania ofert obowiązuje do dnia 26.09.2018 r.
  Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Wł. Jagiełły 1.
 • 2018.09.11. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2018 dotyczącej kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
  Termin składania ofert obowiązuje do dnia 26.09.2018 r.
  Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Wł. Jagiełły 1.
 • 2018.07.11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania:Zorganizowanie wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-16 lat objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (264KB)
 • 2018.07.05. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-16 lat objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych
  Zaproszenie (650KB)
 • 2018.04.16.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Ośrodka nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (442KB)
 • 20180.04.05. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Ośrodka nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (1,4MB)
 • 2018.02.12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Przygotowanie i dowiezienie gorącego posiłku uczestnikom zajęć Dziennego Domu „Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zawiadomienie (446KB)
 • 2018.02.02. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
  Przygotowanie i dowiezienie gorącego posiłku uczestnikom zajęć Dziennego Domu „Senior+” w Bieruniu
  nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (723KB)

Powrót do góry