Zamówienia publiczne do 30 000 €

Aktualne

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • Zapytanie ofertowe (15-12-2022)
 • Zapytanie ofertowe (15-12-2022) – unieważnienie postępowania
 • Zapytanie ofertowe (07-12-2022) – unieważnienie postępowania
 • Zapytanie ofertowe (02-12-2022)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • Zapytanie Ofertowe (30-11-2022)
 • Zapytanie Ofertowe (29-11-2022) – unieważnienie postępowania
 • Zapytanie Ofertowe (28-11-2022) – unieważnienie postępowania
 • Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej dla osób z terenu Bierunia Nowego
 • Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej dla osób z terenu Bierunia Starego
 • Zapytanie Ofertowe (14-11-2022)
 • Zapytanie Ofertowe – unieważnienie postępowania
 • Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej dla osób z terenu Bierunia Nowego
 • Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej dla osób z terenu Bierunia Starego

Zakończone

 • 2019.06.25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno – edukacyjnej dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Zawiadomienie (389KB)
 • 2019.06.13. Zaproszenie do złożenia oferty.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
  „Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
  Zaproszenie (757KB)
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 dotyczącej kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń.
  Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
  Termin składania ofert obowiązuje do dnia 28.03.2019 r.
  Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Wł. Jagiełły 1.
 • 2019.01.15. Zaproszenie do złożenia oferty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk.
  Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:
  – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Bieruń w oparciu o art. 48, art. 48a ust. 1, 2,2b,2c, art. 101 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn zm.).
  Termin złożenia cennika obowiązuje do dnia 25.01.2019 r. do godz. 13.00.

Powrót do góry