Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej dla osób z terenu Bierunia Starego

Powrót do góry