Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej dla osób z terenu Bierunia Nowego

Powrót do góry