Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Świadczenie pomocy prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Specyfikacja (693KB)

Powrót do góry