Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci i osób dorosłych objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Specyfikacja

Powrót do góry