Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

“Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu “Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych”.

Powrót do góry