Zaproszenie na bezpłatne zajęcia edukacyjne “Szkoła dla rodziców”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne „Szkoła dla rodziców”.

Oferta skierowana jest do wszystkich rodziców, którzy chcą:

  • nawiązać efektywną współpracę z dzieckiem,
  • modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy,
  • wspierać proces usamodzielniania się dziecka,
  • pogłębiać wiedzę na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,
  • nabyć umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania.

Osobą prowadzącą zajęcia będzie specjalista pracy z rodziną, pani Dorota Piórek – psycholog.
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (cykl 10 spotkań) od 7 października 2015r.
o godz. 16.00 w siedzibie MOPS w Bieruniu, ul. Jagiełły 1 (sala konferencyjna).
Zapisy oraz uzyskanie dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny, pokój C 110, tel. 32 216 27 88.

Powrót do góry