Zaproszenie na spotkanie

Dnia 20 grudnia 2016 roku o godz. 16:30 w Kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu odbędzie się spotkanie profilaktyczne pt. „NARKOTYKI, DOPALACZE, ŚRODKI ODURZAJĄCE” dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych.

Prelekcję na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i środków psychoaktywnych poprowadzi Pan Mariusz Kajda- certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków, wieloletni pracownik Ośrodków Leczenia Uzależnień, Lider i Kierownik Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Lutej.

Organizatorami spotkania są Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.
Spotkanie jest bezpłatne.

Powrót do góry