Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Przeprowadzenie warsztatów artystycznych w ramach projektu z Funduszy Europejskich “Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” dla podopiecznych Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu.

Powrót do góry