Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dogoterapii w ramach projektu z Funduszy Europejskich “Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” dla podopiecznych Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu

Oferta – Dogoterapia

Powrót do góry