Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:Kraków 2021 r.

Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno – integracyjnej w ramach projektu z Funduszy Europejskich “Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” dla podopiecznych i ich rodziców/opiekunów prawnych Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu

Powrót do góry