Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno-edukacyjnej dla osób współuzależnionych z grupy samopomocowej „A teraz Ja” objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie

Powrót do góry