Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
„Przygotowanie i dowiezienie gorącego posiłku uczestnikom zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” w Bieruniu”
nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie

Powrót do góry