Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Informacja w załączniku:

posiłki BS ogłoszenie 2019

Powrót do góry