Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych – Bieruń Nowy

posiłki BN ogłoszenie na 2022

Powrót do góry