Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych – Bieruń Stary

posiłki BS ogłoszenie na 2022

Powrót do góry