Zapytanie ofertowe na realizację talonów żywnościowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizowania talonów żywnościowych przez klientów naszego Ośrodka.

Przedmiotem umowy byłoby świadczenie usługi wydawania artykułów spożywczych dla klientów posiadających imienny talon żywnościowy MOPS na określoną na nim kwotę, które odbywałoby się w godzinach otwarcia punktu handlowego. Przez punkt realizacji talonów żywnościowych należy rozumieć tylko taką placówkę handlową sprzedaży artykułów na terenie miasta Bierunia, która oferuje jednocześnie co najmniej następujące artykuły: pieczywo, przetwory zbożowe, artykuły nabiałowe, świeże mięso i przetwory mięsne, wędliny, warzywa i owoce. Niedopuszczalne jest wydawanie za talony żywnościowe „używek”- w szczególności takich jak: produkty alkoholowe i nikotynowe.

Rozliczanie odbywałoby się przez przedkładanie na koniec miesiąca faktury wraz z załączonymi talonami.

W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go do dnia 10.12.2015 r.

pdf Załącznik do oferty (36KB)

Powrót do góry