ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie zadania  Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu “Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych” nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Z-CA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

Bogusława Miernik

Powrót do góry