ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Bieruń, dnia 5 listopada 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania „Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie została wybrana żadna oferta. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

     Piotr Ćwiękała

Powrót do góry