ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Bieruń, dnia 16 grudnia 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń (lokal w Bieruniu Nowym) nie została złożona żadna oferta (brak ofert).

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

      Piotr Ćwiękała

Powrót do góry