ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Bieruń, dnia 16.12.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu „Senior+” w Bieruniu nie została wybrana żadna oferta. Złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

     Piotr Ćwiękała

Powrót do góry