Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zawiadomienie (430KB)

Powrót do góry