Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Przygotowanie i dowiezienie gorącego posiłku uczestnikom zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zawiadomienie (446KB)

Powrót do góry