ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bieruń, dnia 26.11.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsze oferta:

 

F.H.U. Odcień Bieli Sonia Dzionsko

z siedzibą w Bieruniu, ul. Warszawska 340, 43 – 155 Bieruń

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

 Piotr Ćwiękała

zawiadomienie Wigilia dzieci 2019

Powrót do góry