ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bieruń, dnia 16 grudnia 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń (lokal w Bieruniu Starym)
nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsze oferta:

P.H.U. JN SILESIA

Jolanta Nyga

z siedzibą w Bieruniu, ul. Szlaku Solnego 17D, 43 – 150 Bieruń

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

      Piotr Ćwiękała

Powrót do góry