ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta:

USŁUGI CATERINGOWE

P.U.P.H. „Pietruszka”

Daria Bartosik

z siedzibą w Górze, ul. Kasztanowa 11 E

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Z-CA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

Bogusława Miernik

Powrót do góry