Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń”

Zawiadomienie

Powrót do góry