Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zawiadomienie (447KB)

Powrót do góry