Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Dostawa gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.
Zawiadomienie (444KB)

Powrót do góry