Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń” (teren Bierunia Starego) nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zawiadomienie (447KB)

Powrót do góry